Ohlášky na neděli 1. října 2023

Dnes je 26. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra je památka svatých andělů strážných, po ranní mši svaté se koná úklid kostela. Ve středu je památka sv. Františka z Assisi, ve čtvrtek nezávazná památka sv. Faustiny Kowalské a v sobotu je památka Panny Marie Růžencové.

Pátek je prvním pátkem měsíce října, po večerní mši svaté bude krátká adorace a svátostné požehnání. V 19 hodin pak následuje modlitba a adorace s komunitou Emmanuel.

Příští neděle bude 27. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Od pondělí do pátku vždy od 17 hodin budou po celý říjen růžencové pobožnosti.

Každé první úterý v měsíci, bude na faře v 19 hodin setkání pro ty, kteří v nedávné době absolvovali katechumenát, přijali nějakou iniciační svátost nebo začali žít z víry, ačkoliv byli již pokřtěni. Starocírkevní označení pro takové křesťany je neofyta, což překládáme jako nové stvoření. První setkání neofytů proběhne již toto úterý. Na setkání zvou manželé Jakubíčkovi a otec kaplan Josef; toho v případě dotazů kontaktujte.

* * *

Děkujeme těm, kdo se již zapojili do výběru kandidátů pastorační farní rady, čas je ještě do příští neděle. Další týden pak zveřejníme jména kandidátů.

Ve středu se ve Vatikánu otvírá 26. generální shromáždění biskupské synody. Delegáti se již od včerejška účastní duchovní přípravy, provázejme je i naší modlitbou, aby se naplnila očekávání, jak je vyjadřuje přípravný dokument:
Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.