Ohlášky na neděli 10. března 2024

Dnes slavíme čtvrtou neděli postní.

Ve středu je Slavnost posvěcení našeho kostela. Je to také výroční den zvolení papeže Františka (2013). Prosíme Vás zvláště v tento den o modlitbu za naši farnost a za svatého otce. Při návštěvě kostela bude možno získat plnomocné odpustky.

Prosíme všechny o pomoc při velkém úklidu kostela před svátky, který bude v sobotu dopoledne. Začátek je po ranní mši sv. asi v 8,45.

Příští neděle bude pátá postní, bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, v úterý a v pátek v 17 hodin bude pobožnost křížové cesty, v úterý pro děti. Ve čtvrtek před večerní mší svatou od 16,30 bude adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Chystá se farní bazar, bude v sobotu 23. března od 15 hodin na faře. Prodávat a vyměňovat se bude především dětské oblečení, boty, lyže, hračky, atd…, ale přinést může každý, co chce. Část výtěžku z každého prodeje bude určena na podporu dětských katechezí v našem kostele a na dětskou scholu. Kdo se chce zapojit do prodeje, přihlaste se, prosím, kontakty jsou na nástěnce a na webu.