Ohlášky na neděli 10. července 2022

Dnes je 15. neděle v mezidobí.
V pondělí je památka sv. Benedikta, opata, patrona Evropy. Po ranní mši svaté bude úklid kostela.

V pátek je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Je to adorační den farnosti a vzájemných modliteb farnosti a kněžského semináře. Po ranní mši sv. bude výstav Nejsvětější svátosti, ukončen bude v poledne. Prosíme, přihlaste se v sakristii na adorační službu, abychom měli jistotu, že kostel nezůstane ani na chvíli prázdný.

Příští neděle je 16. v mezidobí. Bohoslužby budou dle prázdninového rozvrhu: od pondělí do pátku je mše svatá v 7 hodin, v 19 hodin pak je mše svatá svatojakubské farnosti. V sobotu je ranní mše za zemřelé v 8 h. Nedělní mše jsou jako obvykle.

Stále ještě trvá sbírka materiální pomoci pro Ukrajinu, své příspěvky můžete přinášet až do úterý 12. července po ranní mši svaté. Za poskytnutou pomoc děkujeme.