Ohlášky na neděli 10. dubna 2022

Dnes je Květná neboli pašijová neděle, začíná Svatý týden umučení a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Od 18 hodin Vás zveme do kostela k modlitbě za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Zítra po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.

V tomto týdnu nebude výuka náboženství.

V úterý od 17 a v pátek od 15 hodin bude pobožnost křížové cesty; v úterý pro děti.

Od pondělí do středy budou bohoslužby podle obvyklého rozvrhu.

Příležitost ke svátosti smíření bude od pondělí do středy od 15,30 do 19 hodin, na Zelený čtvrtek a Velký pátek již od 14, ale jen do 16,30. Během obřadů Svatého třídenní se v našem kostele nezpovídá.

Vzhledem k opravám bude uzavřen kostel svatého Jakuba, od zítřejšího dne budou v našem kostele bohoslužby svatojakubské farnosti vždy od pondělí do pátku v 19 hodin.

Na Zelený čtvrtek bude pouze mše svatá Na památku večeře Páně v 17,30. Adoraci „v Getsemanské zahradě“ lze vykonat pouze v minimálním rozsahu do začátku mše sv. v 19 hodin, případně po ní.

Velký pátek je dnem přísného postu. Dopoledne vás zveme na křížovou cestu v přírodě, podobně jako loni bude připravena v Chudčicích, kde ji můžete projít individuálně nebo ve skupinkách. Odpoledne v 15 hodin se pomodlíme křížovou cestu zde v kostele. Velkopáteční obřady s uctíváním svatého kříže začnou v 17,30.

Bílá sobota je dnem tichého rozjímání, neslaví se mše svatá. Obřady Velikonoční vigilie pak začnou večer ve 21 hodin na prostranství před kostelem žehnáním ohně a boho–službou světla. Budou při ní pokřtěni a biřmováni naši katechumeni. Prosíme, přineste si k obřadům svoje svíce, zabezpečené proti odkapávání vosku. Předsedat bude o. biskup Pavel Konzbul.

V neděli oslavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Na konci každé mše svaté bude tradiční žehnání pokrmů. Z technických důvodů bude začátek „deváté“ mše svaté posunut o půl hodiny, na 9,30; tuto mši bude přenášet Česká televize. Je to pro nás určitá zátěž, prosím, berme to jako službu těm, kteří se liturgie mohou zúčastnit pouze skrze sdělovací prostředky.

Na velikonoční pondělí budou tři mše svaté, a to v 7,45, v 9 a v 17,30.

Podrobnější informace najdete na nástěnkách a v novém čísle Tomáška, které máte dnes k dispozici.

Přejeme všem farníkům požehnané prožití velikonočních svátků.