Ohlášky na neděli 11. dubna 2021

Dnes je 2. neděle velikonoční, zvaná Božího milosrdenství.

Večer od 20 hodin do vyčerpání míst je možné se registrovat k účasti na bohoslužbách příští neděle.

Pravidelný úklid kostela bude zítra po večerní mši svaté.

Bohoslužby budou podle obvyklého rozvrhu, v neděli pak ještě navíc mše svaté v 10 a v 17,30 jako dnes.

Příští neděle bude 3. velikonoční.