Ohlášky na neděli 11. února 2024

Dnes slavíme šestou neděli v mezidobí. K dispozici je nové číslo Tomáška.

Ve středu začíná postní doba, je to den přísného postu, to je půst od masa a dospělí od 18 do 60 let jsou v tento den vázáni také postem újmy, což znamená, jen jednou za den se najíst dosyta. Při ranní i večerní mši svaté se bude udělovat popelec.

Příští neděle bude první postní, bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu. Navíc bude v pátek v 17 hodin pobožnost křížové cesty. Kromě pátku budou bývat křížové cesty také pro děti, a to v úterý před dětskou mší.

Starobylou postní tradicí je almužna, k té se může připojit každý. Něčeho se zříct ve prospěch druhých znamená prožít určitou duchovní formaci. Pomůckou k postní almužně může být papírová pokladnička, postnička. Do ní se dávají částky přibližně ve výši ceny požitku, který si odřeknete. Postničku na konci postní doby přinesete do kostela a farnost tyto prostředky ve spolupráci s místní Charitou využije na sociální pomoc potřebným.

Papírové postničky si můžete vyzvednout v sakristii nebo si je sami vytisknout a složit. Návod je na stránkách Charity: postnialmuzna.cz.

Otec Pavel Hověz je stále ve vážném zdravotním stavu v nemocnici, prosíme, vzpomeňte na něj v modlitbě.

V pátek oznámil apoštolský nuncius arcibiskup Okolo jméno nového olomouckého arcibiskupa. Papež František jím jmenoval dosavadního administrátora arcidiecéze a pomocného biskupa Josefa Nuzíka. Úřadu se ujme v polovině dubna.