Ohlášky na neděli 13. září 2020

Dnes je 24. neděle v liturgickém mezidobí. Dnes se koná odložená velkopáteční sbírka na pomoc křesťanům ve svaté zemi.

V pondělí je svátek Povýšení Svatého Kříže, po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je památka Panny Marie Bolestné. Ve středu je památka svaté Ludmily, v 19 hodin bude navíc mše sv. pro mladé s komunitou Emmanuel. Jinak budou bohoslužby po celý týden podle obvyklého rozvrhu.

Příští neděli po skončení „deváté“ mše sv. bude na faře v prostorách farní kavárny setkání ministrantů ve věku 6–15 let s novým otcem kaplanem. Jsou vítání i noví zájemci o službu ministrování.

Příští neděle bude 25. v liturgickém mezidobí.

K dispozici je dnes nové číslo Tomáška.