Ohlášky na neděli 14. března 2021

Dnes slavíme čtvrtou neděli postní.
Zítra (v pondělí) po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.
Pořad bohoslužeb bude podle obvyklého rozšířeného programu, tedy navíc mše sv. v neděli v 10 a v 17,30. Kromě toho v pátek v 17 hodin křížová cesta a ve středu a v pátek ve 20 hodin kající pobožnost.
Na nedělní mše svaté je i nadále možný přístup pouze pro ty, kteří se ohlásí přes registrační systém, registrace pro příští neděli bude zahájena ve 20 hodin.
Příští neděle bude pátá postní.