Ohlášky na neděli 14. ledna 2024

Dnes slavíme druhou neděli v mezidobí. Dnešním dnem končí Tříkrálová sbírka, pokud do ní ještě chcete přispět, můžete využít charitní pokladničku u hlavního vchodu.

Ve středu je památka sv. Antonína, opata, ve čtvrtek je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu.

Tento čtvrtek od 18:30 bude na faře schůzka organizátorů kurzů alfa. Kdo by chtěl pomáhat, může přijít, samotné kurzy pak začnou v únoru. Podrobnosti jsou na nástěnce a našich farních stránkách. Modleme se, prosím, za tuto evangelizační akci.

Tradiční farní karneval bude v sobotu 20. ledna od 15 hodin, a to v salesiánském středisku v Žabovřeskách. Zveme všechny děti předškolního a mladšího školního věku.

Příští neděle bude třetí v mezidobí, budeme ji slavit jako Neděli božího slova a bude při ní sbírka ve prospěch biblického apoštolátu.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.