Ohlášky na neděli 14. února 2021

Dnes slavíme šestou neděli v liturgickém mezidobí.

Zítra po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Ve středu začíná postní doba. Je to den přísného postu, to znamená pro všechny půst od masa, a od 18 do 60 let věku také půst újmy, tedy najíst se jen jednou za den dosyta. Na Popeleční středu budou bohoslužby v 7, v 8 a v 17,30 hodin. Tento den budeme zpovídat i během bohoslužeb.

K obvyklému rozvrhu bohoslužeb tedy přibude mše sv. ve středu v 8 hodin a také v neděli v 10 a v 17,30.

Příští neděle bude první postní.

Udělování popelce se letos bude konat při všech bohoslužbách na Popeleční středu a také na 1. postní neděli. Kromě toho můžete využít udílení popelce i mimo mši svatou, a to v sousední farnosti sv. Jakuba, ve středu od 16 do 17,30 hodin. Upozorňujeme na pozměněnou formu udílení popelce, kdy se trocha popela bude sypat shora na hlavu.

V pátek, a pak i další postní pátky, bude v 17 hodin pobožnost křížové cesty.

Na postní dobu připravil otec Martin online kající pobožnosti. Začnou v pátek ve 20 hodin, a pak každou středu a pátek, až do pátku před Květnou nedělí.

I když v této chvíli není jasné, jaká budou v následujících dnech platit protiepidemická opatření, budeme se raději držet toho, co je v platnosti nyní, a to včetně omezeného počtu účastníků bohoslužeb. Proto připomínáme nutnost registrace na nedělní bohoslužby, a tento týden i na Popeleční středu. Registrace bude zahájena dnes (v neděli) večer ve 20 hodin. Děkujeme Vám za pochopení.