Ohlášky na neděli  15. května 2022

Dnes je 5. neděle velikonoční, od 18 hodin zde bude modlitba za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí. Po celý květen od pondělí do pátku po večerní mši svaté konáme krátké májové pobožnosti.

Zítra je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V pátek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze. V sobotu naše diecéze oslaví Výročí posvěcení katedrály. Příští neděle bude 6. velikonoční, sbírka bude na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

V pátek, v den památky Panny Marie Fatimské, jmenoval svatý otec František pražským arcibiskupem dosavadního arcibiskupa olomouckého, Mons. Jana Graubnera. Provázejme jej svými modlitbami, a prosme také za volbu nových biskupů nyní již nejen pro naši, ale pro všechny moravské diecéze.

V pátek 10. 6. od 18 do 24 hodin proběhne již tradičně Noc kostelů. Prosíme ochotné farníky, kteří by pomohli se zajištěním této akce, aby se přihlásili v sakristii.

Dnes máte k dispozici nové číslo farního zpravodaje Tomášek.