Ohlášky na neděli 15. října 2023

Dnes je 28. neděle v liturgickém mezidobí. Odpoledne se můžete zúčastnit výletu, sraz je ve 14 hodin na dětském hřišti na ulici Trtílkova v Divišově čtvrti. Trasa v délce asi 5 km je vhodná i pro kočárky.

Na nástěnce dnes najdete jména kandidátů do Pastorační farní rady. Proces volby je následující: Příští neděli obdržíte zde v kostele volební lístky, které doma upravíte, a odevzdáte následující neděli, 29. října, do volebních schránek zde v kostele. Instrukce najdete na nástěnce, na webu i na samotných volebních lístcích. Volit mohou jak farníci, tak i ti, kteří se v našem kostele zúčastňují bohoslužeb, i když bydlištěm patří do jiné farnosti.

V úterý je památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka, ve středu je svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Příští neděle bude 29. v liturgickém mezidobí, slaví se Světový den misií. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, navíc, od pondělí do pátku vždy od 17 hodin budou růžencové pobožnosti.

Příští týden, na Misijní neděli, se budou zde v kostele prodávat misijní koláčky, ty je potřeba nejprve napéct. Můžete s tím pomoci v sobotu na faře od 10 hodin. Také můžete napéct koláčky sami doma, v takovém případě Vás prosíme, abyste je přinesli v sobotu do 12 hodin na faru. Výtěžek z prodeje je určen na Papežské misijní dílo dětí.