Ohlášky na neděli 17. července 2022

Dnes je 16. neděle v mezidobí.

V pátek je svátek sv. Marie Magdalény, při příležitosti svátku patronky chrámu, bude od 13 hodin mimořádně otevřen kostel sv. Maří Magdalény, poutní mši v 18.00 hodin bude sloužit náš nový kaplan, novokněz otec Josef.

V sobotu je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. V nemocniční kapli svaté Anny se v sobotu ve 14.30 koná poutní mše svatá, kterou bude sloužit P. Alojz Šeliga.

Příští neděle je 17. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle prázdninového rozvrhu.

Velice děkujeme všem, kdo jste jakkoli přispěli do sbírky materiální pomoci pro Ukrajinu. Naši dobrovolníci předali Vaše dary v pátek ve farnosti Teresva na Ukrajině a byly přijaty s velkou vděčností.