Ohlášky na neděli 17. dubna 2022

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, začíná doba velikonoční. Během nadcházejících 50 dní nás církev zve k oslavě Kristova vítězství nad hříchem a smrtí. Nově pokřtěné a biřmované provázejme, prosím, modlitbou a přátelstvím. Od 18 hodin vás dnes zveme k modlitbě za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Zítra, na velikonoční pondělí, budeme v našem kostele slavit tři mše svaté, a to v 7:45 v 9 a v 17:30. Po zbytek týdne budou bohoslužby dle obvyklého rozvrhu.

Příští neděle bude 2. velikonoční. Při „deváté“ mši svaté přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.

Závěrem upřímně děkujeme všem, kdo se jakkoli zasloužili o důstojné slavení letošního velikonočního třídenní a o sváteční výzdobu našeho kostela a přejeme vám všem radostné a požehnané svátky.