Ohlášky na neděli 18. února 2024

Dnes slavíme první neděli postní. Kdo se chce připojit k postní almužně, může si v sakristii vyzvednout jako pomůcku papírovou pokladničku postničku.

Otec Pavel Hověz je stále v nemocnici, máme zprávu, že během týdne nastalo mírné zlepšení jeho stavu, prosíme i nadále o modlitbu za něj. Na dnešní odpoledne pro Vás plánoval od 15 hodin prohlídku kostela na Lesné, ta je i přesto zajištěna a srdečně Vás na ni zveme.

Ve čtvrtek je svátek Stolce svatého apoštola Petra. Večer bude další spolčo mládeže farností sv. Tomáše a Jakuba, začátek v 19 hod. na svatojakubské faře. Hlavním tématem k diskusi bude „půst“.

Od příští neděle začne příprava dětí na první svaté přijímání, vždy po „deváté“ mši sv. v sakristii. Příprava je určena především pro děti, které v letošním školním roce navštěvují 2. nebo 3. třídu. Děti je třeba přihlásit, formulář a bližší informace najdete na farním webu. První svaté přijímání plánujeme na slavnost Nejsvětější Trojice, 26. května.

Příští neděle bude druhá postní, bude se konat sbírka Haléř svatého Petra, na charitu svatého Otce. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, v úterý a v pátek v 17 hodin bude pobožnost křížové cesty, v úterý pro děti. Ve čtvrtek před večerní mší svatou od 16,30 bude adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Na závěr vyslechněme slovo otce biskupa:

Milí přátelé, synodální proces se stává životním stylem církve. Loni v říjnu se konalo generální shromáždění biskupské synody v Římě. Následně jsme byli vyzváni, abychom se v rámci diecézí vyjádřili k vybraným tématům, která z tohoto shromáždění vzešla.
Chci vás pozvat, abyste se během postní doby opět setkali, ať už v rámci synodálních skupinek nebo společenství, a některým z těchto témat se věnovali. Další informace o postupu dostanou farní koordinátoři synodálních skupin a duchovní správci farností, najdete je i na webu biskupství. Výstupy ze skupinek očekávám po Velikonocích, konkrétně do 10. dubna.
Přeji nám všem, abychom v rámci setkání, naslouchání a rozlišování byli otevřeni Duchu Svatému.
Váš biskup Pavel