Ohlášky na neděli 19. června 2022

Dnes je 12. neděle v mezidobí. V 18 hodin bude modlitba za Ukrajinu. U minoritů bude v 15:30 mše ze slavnosti Božího těla, a po ní eucharistický průvod městem do katedrály.

Včera byli v brněnské katedrále vysvěceni tři novokněží a jeden jáhen. Jeden z nich, otec Josef Janoušek byl jmenován kaplanem v naší farnosti, kde v průběhu léta nahradí otce Jana Pavlíčka; ten se přesune do Osové Bítýšky na Diecézní centrum života mládeže. Provázejme novosvěcence svými modlitbami a nezapomínejme, prosím, na modlitby za nová kněžská povolání.

V úterý je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Nebude už dětská mše. Ve čtvrtek je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. O této slavnosti je možno modlitbou zasvěcení Nejsvětějšímu srdci získat plnomocné odpustky. Toto zasvěcení obnovujeme také každý první pátek v měsíci, poněvadž těm, kdo uctívají Ježíše, bylo uděleno mnoho zaslíbení, největší je milost vytrvání v dobrém až do smrti pro ty, kteří po devět prvních pátků v měsíci, po sobě následujících bez přerušení, přijmou jeho svaté Tělo v Eucharistii. Po večerní mši svaté bude krátká adorace s litaniemi k Ježíšovu Srdci se zásvětnou modlitbou a svátostné požehnání.

V sobotu je památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, příští neděle bude 13. v liturgickém mezidobí.

Jako každý rok, bude i letos až do poloviny září kostel otevřen k prohlídkám pro veřejnost. Potřebujeme zajistit službu průvodce pro tuto dobu. Kdo by měl zájem pomoci, zapište se do tabulky v sakristii a zanechte na sebe kontakt pro domluvu. Je to vhodná brigáda zejména pro studenty.