Ohlášky na neděli 19. listopadu 2023

Dnes je 33. neděle v liturgickém mezidobí. Výtěžek dnešní sbírky je určen na katolické sdělovací prostředky.

Zítra po večerní mši svaté bude první zasedání nové Pastorační farní rady.

V úterý je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, ve středu je památka sv. Cecílie, panny a mučednice, v pátek je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků.

Prosíme Vás o pomoc při mimořádném úklidu kostela, který bude v sobotu po ranní mši sv. v 8,45.

Příští neděli bude slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle liturgického roku. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.