Ohlášky na neděli 19. prosince 2021

Slavíme čtvrtou neděli adventní.
Zítra po večerní mši svaté se koná úklid kostela.

Od pondělí do čtvrtka bude v našem kostele mimořádná příležitost ke svátosti smíření, a to denně od 14 do 18 hodin. Mše svaté budou jako obvykle v 7 a v 17,30.
V pátek, na Štědrý den, nebude ranní mše svatá. Odpoledne v 15 hodin bude vánoční mše svatá pro děti a v 24 hodin se pak koná tradiční půlnoční mše se zpěvem chrámového sboru a s orchestrem, který provede Rybovu Českou mši vánoční.
V sobotu, o slavnosti Narození Páně, bude nedělní pořad mší svatých, stejně tak i v neděli 26. prosince, kdy oslavíme svátek Svaté rodiny. Na Boží hod při deváté zazní znovu Rybova vánoční mše. Oba sváteční dny bude kostel otevřen také odpoledne, od 14 do 19 hodin, k návštěvě jesliček. Prosíme ochotné farníky, kteří by během svátečního odpoledne mohli pomoci s hlídáním kostela, třeba i na hodinu v rámci sváteční procházky, přihlaste se, prosím, v sakristii.

Dnes máte k dispozici nové číslo Tomáška, kde také najdete pořad bohoslužeb o svátcích.