Ohlášky na neděli 2. dubna 2023

Dnes je Květná neboli pašijová neděle, začíná Svatý týden umučení a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. V tomto týdnu nebude výuka náboženství. V úterý od 17 a v pátek od 15 hodin bude pobožnost křížové cesty. Od pondělí do středy budou bohoslužby podle obvyklého rozvrhu.

Příležitost ke svátosti smíření bude od pondělí do středy od 15,30 do 19 hodin, na Zelený čtvrtek a Velký pátek již od 14, ale jen do 16,30. Během obřadů Svatého třídenní se nezpovídá.

V úterý po večerní mši svaté proběhne ministrantský nácvik na Zelený čtvrtek a Velký pátek. Nácvik na vigilii pak bude v sobotu v 9,30. O účast prosíme zvláště ty, kterým byla přidělena konkrétní funkce. Na ministrantské nástěnce v sakristii visí rozpis služeb na celé Velikonoční triduum.

Na Zelený čtvrtek bude pouze mše svatá Na památku večeře Páně v 17,30. Adoraci „v Getsemanské zahradě“ lze vykonat jen v minimálním rozsahu, do začátku mše sv. v 19 hodin; větší prostor pro adoraci pak bude až po mši svaté svatojakubské farnosti.
Velký pátek je dnem přísného postu. Dopoledne vás zveme na křížovou cestu v přírodě, sraz v 9 hodin v Chudčicích u Veverské Bítýšky u hřbitova. Odpoledne v 15 hodin se pomodlíme pobožnost křížové cesty zde v kostele. Velkopáteční obřady s uctíváním svatého kříže začnou v 17,30.
Bílá sobota je den, kdy se nekoná žádná liturgie. Obřady Velikonoční vigilie pak začnou večer ve 21 hodin na prostranství před kostelem žehnáním ohně a bohoslužbou světla, a budou při ní pokřtěni a biřmovaní naši katechumeni. Prosíme, přineste si svíce, zabezpečené proti odkapávání vosku.

V neděli oslavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Při ranní mši sv. zpívá Gregoriánská schola, při mši v 9 hodin bude zpívat chrámový sbor a v 11 hodin Malá schola od sv. Tomáše (zkouška scholy bude v 9,00 hod v ministrantské sakristii). Večerní mši svatou doprovodí Komorní sbor pro duchovní hudbu Ensemble Versus, který v rámci Velikonočního festivalu duchovní hudby přednese Missa brevis norského skladatele Knuta Nystedta. Na konci každé mše svaté bude tradiční žehnání pokrmů.

Na velikonoční pondělí budou bohoslužby v 7,45, v 9,00 a v 17,30.

V úterý 11. dubna od 19 hodin zazní v Červeném kostele premiéra Velikonočního oratoria Mysterium paschale našeho varhaníka Františka Fialy. Koncert je součástní letošního 30. ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby. Vstupenky lze zakoupit na webu festivalu. Srdečně zveme.

Podrobnější informace najdete na nástěnkách a v novém čísle Tomáška.

Dnes ani příští neděli není v provozu farní kavárna.

Přejeme Vám všem požehnané prožití velikonočních svátků.