Ohlášky na neděli 20. září 2020

Dnes je 25. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, ve středu památka sv. Pia z Pietrelčiny, kněze. Příští neděle bude 26. v liturgickém mezidobí.

Milí bratři a sestry, zřejmě jste zaznamenali, že v týdnu vláda zpřísnila preventivní hygienická opatření. Ve vnitřních prostorách, tedy i v kostelích, jsou zakázány akce kde by se zúčastnilo více jak 10 stojících osob. Kapacita kostela je tedy určena počtem míst v lavicích. Je také nutné používat ochranu úst a nosu.

K tomu vyhlásil otec biskup Vojtěch dispens od fyzické účasti na nedělní mši sv. pro všechny, kteří patří do některé z rizikových skupin. Také doporučuje všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. To platí i pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.

Z kropenek má být odstraněna svěcená voda a při bohoslužbách vynecháno pozdravení pokoje. Svaté přijímání mají kněží podávat na ruku a dodržovat přitom hygienická opatření. Tam, kde je to možné, doporučuje biskup Cikrle obnovit on-line přenosy; v naší farnosti fungují již mnoho let, přístup je z farního webu.

Nakonec ještě otec biskup Vojtěch vzkazuje: „Prosím, abychom všechna nařízení a omezení přijímali jako výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým. A stejně jako na jaře, i nyní vám všem děkuji za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty, obav a strachu druhých. A také o druhé. Bůh nás provází časem zkoušky, ve kterém zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost mezilidských vztahů. Možná proto, abychom si uvědomovali nejen úžasný dar života, ale abychom s vděčností děkovali také za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prosím o vzájemnou modlitbu a ze srdce vám všem žehnám.“