Ohlášky na neděli 21. ledna 2024

Dnes slavíme třetí neděli v mezidobí. Podle přání papeže Františka ji slavíme jako Neděli božího slova a dnešní sbírka bude odeslána ve prospěch biblického apoštolátu.

Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Ve středu je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek je svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. V pátek je památka svatých Timoteje a Tita, biskupů.

Prosíme všechny aktivní ministranty, aby příští týden ve čtvrtek, to je 1. února, přišli na večerní mši, po ní pak bude důležitá organizační schůzka.

Příští neděle bude čtvrtá v mezidobí, bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Papež František v předmluvě ke knize italského novináře „Digitální církev“ napsal: Virtuální prostředí nemůže nahradit setkání, ale musí být obýváno křesťany. Rádi bychom Vás v této souvislosti upozornili na projekt Filmana, což je nově vzniklá streamovací filmová platforma s křesťanským obsahem. Stojí za ní tým mladých lidí a najdete tam kvalitní filmy a dokumenty bez reklam, pro inspiraci na cestě víry.
Filmana – filmy, které nasytí duši.