Ohlášky na neděli 22. května 2022

Dnes je 6. neděle velikonoční, výtěžek dnešní sbírky je určen na pomoc pronásledovaným křesťanům. Od 18 hodin zde bude modlitba za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí. Od pondělí do pátku po večerní mši svaté konáme krátké májové pobožnosti.

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, je to doporučený svátek. Od pátku pak, vždy po večerní mši svaté, bude svatodušní novéna, moderovaná komunitou Emmanuel.

Prosíme ty, kteří by chtěli pomoci se zajištěním Noci kostelů, aby se přihlásili v sakristii. Akce proběhne 10. června.

Příští neděle bude 7. velikonoční, bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.