Ohlášky na neděli 22. října 2023

Dnes je 29. neděle v liturgickém mezidobí, je Světový den modliteb za misie, na tento účel bude věnována i dnešní sbírka. Vzadu v kostele můžete podpořit Papežské misijní dílo dětí a ochutnat z napečených misijních koláčků. Děkujeme všem, kdo se podíleli na jejich přípravě.

V pondělí je nezávazná památka sv. Jana Kapistránského, kněze, v úterý sv. Antonína Marie Klareta, biskupa. V sobotu je svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů.

Příští neděle bude 30. v liturgickém mezidobí. Upozorňujeme na konec letního času v noci ze soboty na neděli.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, od pondělí do pátku vždy od 17 hodin budou růžencové pobožnosti.

U východu z kostela obdržíte hlasovací lístky pro volbu Pastorační farní rady. Odevzdávat se budou příští neděli, 29. října, do volebních schránek zde v kostele. Volit mohou věřící starší 18 let, kteří bydlí na území farnosti nebo se v našem kostele zúčastňují bohoslužeb, i když bydlištěm patří do jiné farnosti. Instrukce najdete na nástěnce, na webu i na samotných volebních lístcích.