Ohlášky na neděli 23. června 2024

Slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí.

Zítra je slavnost Narození sv. Jana Křtitele, v pátek je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, v sobotu je slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů.
Příští neděle bude 13. v mezidobí.

Ve středu bude v našem večerní mše sv. ke cti sv. Josemaríi Escrivy, zakladatele osobní prelatury Opus Dei. Sloužit budou kněží z jejich komunity a všechny Vás srdečně zvou.

Od soboty začne prázdninový pořad bohoslužeb, najdete jej v Tomáškovi a na farním webu. Nedělní mše zůstávají beze změny, včetně sobotní večerní, sobotní ranní mše už ale nebude. Ve všední dny budou mše pouze od pondělí do pátku v 7 hodin ráno. K účasti na večerní mši svaté doporučujeme farnost svatého Jakuba, která zahájí bohoslužby ve svém kostele v pátek slavnostní mší svatou v 17 hodin.

Včera byli v brněnské katedrále vysvěceni tři novokněží, jeden z nich, otec Lukáš Janoušek, vystřídá našeho dosavadního kaplana otce Josefa; ten půjde samostatně do farnosti Znojmo-Louka. Provázejme novosvěcence svými modlitbami a nezapomínejme, prosím, na modlitby za nová kněžská povolání.
Dnes máte k dispozici nové číslo farního zpravodaje Tomášek.