Ohlášky na neděli 24. dubna 2022

Dnes je 2. neděle velikonoční, zvaná Božího milosrdenství, končí velikonoční oktáv. Od 18 hodin bude modlitba za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Úklid kostela má tento týden na starost farnost sv. Jakuba, bude večer po skončení mše sv. v 19 hodin.

Ve čtvrtek v 18.30 se na faře koná další setkání nad Biblí. Setkání budou nadále probíhat pravidelně každý týden vždy čtvrtek.

Protože 8. květen připadá letos na neděli, tradiční farní pouť na Vranov vykonáme už v sobotu 7. května. Mše svatá v poutním kostele bude ve 12 hodin.

Příští neděle bude 3. velikonoční. Bohoslužby v týdnu budou dle obvyklého rozvrhu.