Ohlášky na neděli 24. prosince 2023

Dnes je čtvrtá neděle adventní. Odpoledne v 16 hodin bude mše pro děti z vigilie slavnosti Narození Páně a ve 24 hodin bude tradiční půlnoční mše, při které zazpívá chrámový sbor, stejně jako zítra na deváté. Zítra, o slavnosti Narození Páně, bude pořad bohoslužeb jako v neděli.

V úterý, o svátku sv. Štěpána, budou bohoslužby 7,45 a v 9 hodin a večerní v 17,30. Každý den odpoledne až do Nového roku chceme mít otevřený kostel pro návštěvu u jesliček, s výjimkou čtvrtku a pátku. K tomu prosíme o vaši spolupráci, aby kostel nezůstal bez dozoru. Kdo jste ochoten pomoci, zapište se, prosím, v sakristii na seznam.

Ve středu je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, ve čtvrtek je svátek Nevinných betlémských dětí, mučedníků.

Příští neděli bude Svátek svaté rodiny. Při dopoledních bohoslužbách bude žehnání manželům a rodinám. Obvyklá večerní mše svatá nebude, odpoledne v 16 hodin uzavřeme kalendářní rok 2023 děkovnou bohoslužbou.

Na Nový rok, o slavnosti Matky Boží Panny Marie, bude nedělní pořad bohoslužeb.

Vážení farníci, i když je náš svět je zasažen zlem, Bůh ho neopustil; přichází jako Spasitel i dnes, je světlem, které tmy nemohou pohltit. Děkujeme všem, kteří v našem kostele připravili důstojné slavení vánočních svátků, a vyprošujeme Vám všem Boží požehnání.