Ohlášky na neděli 24. září 2023

Dnes je 25. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je nezávazná památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků, ve středu je památka svatého Vincence z Paula, kněze. Ve čtvrtek je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Je to doporučený svátek. V pátek je svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, v sobotu je památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve. Příští neděle bude 26. v liturgickém mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, kromě čtvrtka: o slavnosti sv. Václava budou bohoslužby ráno v 7,45 a v 9 hodin a večer v 17,30. Ve čtvrtek večer nebude setkání nad Biblí, další setkání proběhne následující týden v obvyklý čas.

Jak jsme slyšeli v pastýřském listu minulou neděli, v celé diecézi je třeba nově zvolit pastorační farní rady. Od dnešní neděle začíná výběr kandidátů, který bude trvat dva týdny, do neděle 8. října včetně. Jména navrhovaných kandidátů můžete spolu s kontaktem na ně vhodit do schránky u sakristie nebo zaslat e-mailem na adresu farnosti. Podrobnosti k procesu voleb najdete na farním webu.

Ve čtvrtek byl zveřejněn program a účastníci 26. řádného generálního shromáždění biskupské synody na téma synodality církve. Proběhne od 4. do ⁠29. října ve Vatikánu. Shromáždění se zúčastní 464 osob, z toho 365 členů s hlasovacím právem, z toho je 54 žen. Delegátem z České republiky je Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský, v mezinárodním komunikačním týmu synody bude i paní Monika Klimentová, vedoucí tiskového střediska České biskupské konference. Provázejme biskupy i další účastníky synody svými modlitbami.