Ohlášky na neděli 25. února 2024

Dnes slavíme druhou neděli postní. Dnes se koná sbírka Haléř svatého Petra, výtěžek bude odeslán na charitu svatého Otce.

Dnes začíná příprava dětí na první svaté přijímání, bude bývat vždy po „deváté“ mši sv. v sakristii.

Zdravotní stav Otce Pavla se pomalu zlepšuje, nadále však zůstává vážný, prosíme, nepřestávejme v modlitbách za jeho uzdravení.

Pátek je prvním pátkem měsíce března. Po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání a od 19 hodin bude následovat modlitební setkání a adorace vedená komunitou Emmanuel.

Příští neděle bude třetí postní, při mši sv. v 11 hodin proběhne obřad prvního skrutinia našich katechumenů.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, v úterý a v pátek v 17 hodin bude pobožnost křížové cesty, v úterý pro děti. Ve čtvrtek před večerní mší svatou od 16,30 bude adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí.

V sobotu ve 13 hodin bude v brněnské katedrále pohřeb Mons. Radomila Kalába, který v posledních letech vypomáhal ve farnosti sv. Jakuba. Byla to mimořádná osobnost naší církve, více informací najdete např. na webu Paměť národů.

Od začátku března do poloviny června bude jeden den v týdnu, vždy ve středu, otevřen kostel svaté Maří Magdalény. V 8 hodin bude bývat mše svatá a kostel bude otevřen do 17 hodin.

Na 27. dubna se připravuje Diecézní ministrantská pouť do Rajhradského kláštera, další informace jsou na plakátku a na webu.

Na léto se chystá diecézní tábor pro chlapce ve věku od 16 do 19 let. Tábor je na téma mužství, budou se probírat mužské hodnoty v dnešní době, co to znamená být mužem a podobně. Více informací je na webu www.virilitas.cz a instagramu virilistm. Na vývěsce a na webu je plakát s odkazy.