Ohlášky na neděli 26. března 2023

Dnes je pátá neděle postní.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu. V úterý a v pátek od 17.00 bude pobožnost křížové cesty; v úterý pro děti.

Nemocným nabízíme možnost společně přijmout svátost pomazání nemocných, a to v pátek při večerní mši svaté.

V sobotu Vás prosíme o pomoc při předvelikonočním úklidu kostela, začne po ranní mši svaté, tedy asi v 8,45.

Za týden oslavíme Květnou neboli pašijovou neděli. Přede mší sv. v 9 hodin proběhne tradiční průvod s ratolestmi na připomínku Ježíšova slavného vjezdu do Jeruzaléma. Vycházet bude z prostranství před kostelem. Při ostatních bohoslužbách požehnáme ratolesti uvnitř v kostele.

Do pátku včetně můžete hlasovat pomocí SMS zprávy v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. V soutěži je i náš restaurovaný oltář. Bližší informace lze najít přes odkaz na farním webu. K odeslání SMS zprávy lze využít i QR kódů umístěných v kostele. Děkujeme za vaši podporu.