Ohlášky na neděli 26. června 2022

Dnes je 13. neděle v mezidobí. Dnešní sbírka je na bohoslovce. V 18 hodin bude modlitba za Ukrajinu. K dispozici je nové číslo Tomáška.

Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Termíny úklidů o prázdninách zveřejníme na vývěsce.

V úterý je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Ve středu je slavnost svatých Petra a Pavla, hlavních patronů brněnské diecéze. Při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hod. bude uveden do úřadu nově jmenovaný diecézní biskup Mons. Pavel Konzbul. Emeritní biskup Mons. Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijít osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.
A ještě organizační informace: příjezd na Petrov autem nebude v tento den možný. U nás ve farnosti nebude večerní mše svatá; v 19 hodin zde ale bude mše svatá svatojakubské farnosti.

Ve čtvrtek se na faře koná v 18.30 h poslední setkání nad biblí v tomto školním roce. První setkání po prázdninách bude ve čtvrtek 1. září.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, příští neděle bude 14. v liturgickém mezidobí, v naší farnosti ovšem budeme slavit svátek našeho patrona, sv. Tomáše. V červenci a v srpnu bude prázdninový pořad bohoslužeb, od pondělí do pátku nebude večerní mše svatá v 17,30. Bude však bývat v 19 hodin mše svatá svatojakubské farnosti.

 

Vyhlašujeme ve farnosti sbírku materiální pomoci pro Ukrajinu, která je určena pro konkrétní místo na Ukrajině.

Příjemcem pomoci bude řeckokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Teresvě v Zakarpatské oblasti. Tato farnost se snaží vlastními silami pomáhat uprchlíkům na svém území. Pomoc bude doručena přímo duchovnímu správci farnosti.

Své dary můžete přinášet do neděle 10. července do místnosti vedle sakristie.

Na vývěskách, na webu farnosti a také v sakristii je k dispozici přehled potravin a materiálu, který sbíráme. Prosíme, abyste se tohoto seznamu drželi. Všechny potraviny musí být trvanlivé, bez potřeby skladovat v chladu.

Za vaši pomoc předem děkujeme.