Ohlášky na neděli 26. května 2024

Dnes je slavnost Seslání Nejsvětější Trojice.

Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Večer bude zasedání farní rady.

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, je to doporučený svátek. Hodinu před večerní mší svatou bude tichá eucharistická adorace a po mši svaté průvod kostelem. V pátek je svátek Navštívení Panny Marie a v sobotu památka svatého Justina, mučedníka. Příští neděle bude devátá v mezidobí. Odpoledne bude biskup Pavel slavit mši svatou ze slavnosti Božího Těla v minoritském kostele, začátek v 15:30. Po mši svaté následuje eucharistický průvod městem do brněnské katedrály.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, od pondělí do pátku po večerní mši svaté bude krátká mariánská pobožnost.

Připomínáme seznamovací akci pro single katolíky „Kde jsi? Plavu za Tebou!“ v pátek v salesiánském středisku v Žabovřeskách.