Ohlášky na neděli 26. listopadu 2023

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále.

Děkujeme všem, kdo se včera zúčastnili mimořádného úklidu kostela. Pravidelný úklid se zítra nekoná.

Ve čtvrtek  je svátek sv. Ondřeje, apoštola. Po večerní mši svaté bude schůzka dobrovolníků farní charity k přípravě vánočních balíčků, a to v kapli u sakristie.

Mladí z naší farnosti a farnosti sv. Jakuba zvou mladé lidi od 17 do 23 let do společenství, kde by jednou za dva týdny prohlubovali svou víru i vzájemné vztahy. Úvodní setkání proběhne ve čtvrtek v 19 hod. na faře u sv. Jakuba.

Pátek je prvním pátkem měsíce prosince, po večerní mši sv. bude eucharistické požehnání, a pak v 19 hodin prvopáteční modlitba a adorace s komunitou Emmanuel.

Společná výroba adventních věnců proběhne v sobotu od 14 hodin na faře.

O adventních sobotách vždy od 14 hodin otvíráme kostel veřejnosti, bude prostor pro ztišení, modlitbu, přímluvy a program pro děti.

Příští neděle bude první adventní. Při všech bohoslužbách budeme žehnat adventní věnce. Od příští neděle začneme zapisovat úmysly mší svatých na příští kalendářní rok.
Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Zveme malé i velké na tradiční zdobení perníčků, které se bude konat příští od 15 h na faře. Prosíme Vás o pomoc s napečením perníčků; množství, které upečete, prosím nahlaste Anežce Nessie Babákové, kontakt je v sacristii na nástěnce. Perníčky bude rozdávat Mikuláš dětem na Mikulášské besídce na Petrinu a na dětské mši. Adventní dětské mše budou začínat příchodem dětí ve tmě s lucerničkami.

Na úvod adventu jsme pro vás připravili koncert „Adventní zpěvy v proměnách času“. Duchovní poezií adventu nás provede Pavel Šimčík, člen souboru Dejvického divadla. Zazní staročeské roráty, adventní zpěvy českých utrakvistů, písně z barokních kancionálů, moravské národní písně ze sbírky Františka Sušila, dvě působivá díla Martina Jakubíčka a adventní liturgické zpěvy Petra Ebena a Františka Fialy, který koncert připravil a v autorských aranžmá nastudoval. Koncert se koná v našem kostele příští neděli v 18 hodin (před večerní mší svatou). Vstupné je dobrovolné.
Všechny Vás co nejsrdečněji zveme.