Ohlášky na neděli 26. prosince 2021

Slavíme Svátek svaté rodiny.

Zítra je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty; úklid kostela se tento týden nekoná. V úterý je svátek svatých Mláďátek, mučedníků, a v pátek je památka svatého papeže Silvestra I. – ranní ani večerní mše svatá v obvyklý čas nebude, místo toho bude odpoledne v 15 hodin mše svatá na poděkování za uplynulý rok.

V sobotu 1. ledna je Slavnost Matky Boží, Panny Marie, je to zasvěcený svátek. Příští neděle je druhá po Narození Páně – oba tyto dny bude nedělní pořad bohoslužeb. V ostatní dny budou mše svaté jako obvykle (ráno v 7 a večer v 17,30 hodin).

Od 1.ledna můžete dávat své příspěvky na Tříkrálové sbírky do charitní pokladničky vzadu v kostele.

Dnes se zvláště modlíme za manžele a rodiny, nyní jim budeme vyprošovat Boží požehnání…