Ohlášky na neděli 27. září 2020

Dnes je 26. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra, o slavnosti sv. Václava jsou bohoslužby v 7,45 v 9 a v 17,30. Při mši svaté v 9 hodin přijmou naši biřmovanci svátost křesťanské dospělosti. Doprovázejte je modlitbou, ale vzhledem k hygienickým opatřením a k jejich vyššímu počtu, prosím, abyste upřednostnili návštěvu ostatních mší svatých. Všechny lavice v kostele budou vyhrazeny pro biřmovance a jejich rodiny. Děkujeme Vám za laskavé pochopení.

V úterý je svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, v 15.30 bude v našem kostele sloužena mše svatá za Evu Pilarovou. Mši svatou doprovodí zpěvem náš dětský sbor a nebude pak zkouška na dětskou mši svatou.

Ve středu památka svatého Jeronýma. Ve čtvrtek je památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a v pátek Památka svatých andělů strážných. Protože to bude první pátek měsíce října, po večerní mši svaté bude eucharistická adorace a požehnání. V 19 hodin pak bude adorace komunity Emmanuel.

Po celý měsíc říjen bude v kostele od pondělí do pátku vždy v 17 hodin modlitba růžence.

Tento týden se nekoná úklid kostela.

Příští neděle bude 27. v liturgickém mezidobí.

V sobotu se uskuteční třetí ročník ekumenické pouti „Pojdme spolu“, letos se bude putovat z Hustopečí do Klobouk u Brna. Pouť je dlouhá 17 km, a je možné se kdykoliv připojit nebo odpojit. Přihlášky na internetových stránkách: www.pojdme-spolu.cz.