Ohlášky na neděli 28. ledna 2024

Dnes slavíme čtvrtou neděli v mezidobí.

Ve středu slavíme památku sv. Jana Boska, kněze.

Ve čtvrtek prosíme všechny aktivní ministranty, aby přišli na večerní mši, po ní bude důležitá organizační schůzka.

Ve čtvrtek v 19 hodin začne na faře Kurz Alfa, pokud má někdo zájem, je ještě možné se přidat.

V pátek je svátek Uvedení Páně do chrámu, při bohoslužbách bude svěcení svící – hromniček. Po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání a od 19. hodin bude modlitební setkání a adorace komunity Emmanuel.

Příští neděle bude pátá v mezidobí, bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.