Ohlášky na neděli 28. listopadu 2021

Slavíme První neděli adventní. Od 15 hodin proběhne na faře tradiční zdobení perníčků. Od této neděle začínáme v sakristii zapisovat úmysly mší svatých na příští kalendářní rok.

V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

V úterý je svátek sv. Ondřeje, apoštola. V pátek je památka sv. Františka Xaverského, kněze. Je to první pátek měsíce prosince, po večerní mši svaté bude eucharistická adorace a svátostné požehnání, poté pak modlitba a adorace komunity Emmanuel.

Brožurku Průvodce adventem, kterou připravilo Pastorační středisko, si můžete zakoupit v kostele, nebo stáhnout jako aplikaci do svých mobilních telefonů.

Předvánoční úklid kostela bude v sobotu 4. prosince. Prosíme co nejvíce ochotných dobrovolníků o pomoc s přípravou kostela na svátky. Začátek po ranní mši svaté.

Vláda vyhlásila nouzový stav, pro bohoslužby platí to co doposud: rozestupy 1,5 metru, s výjimkou osob ze společné domácnosti, a povinnost respirátorů. U vchodu je připravena desinfekce, prosím používejte ji. Prosíme Vás také, abyste přijímali eucharistii na ruku, nebo se zařadili až na konec řady. Po dobu nouzového stavu nebude v provozu farní kavárna.

Příští neděle bude Druhá adventní. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.