Ohlášky na neděli  29. května 2022

Dnes je 7. neděle velikonoční. V 18 hodin bude modlitba za Ukrajinu a v 18,30 svatodušní novéna.

V pondělí je památka svaté Zdislavy a v úterý svátek Navštívení Páně. V pondělí a v úterý po večerní mši svaté budou poslední májové pobožnosti.

Ve středu je památka sv. Justina, mučedníka. V pátek je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, je to první pátek měsíce června, po večerní mši sv. bude adorace a svátostné požehnání.

Každý den až do pátku v 18,30 bude svatodušní novéna, zakončena bude mší svatou ze svatodušní vigilie v sobotu ve 20 hodin; mše sv. v 18,30 tentokrát v sobotu nebude.

Příští neděli oslavíme Seslání Ducha svatého, sbírka bude určena na charitu.

Kromě sobotního večera budou bohoslužby po celý týden dle obvyklého rozvrhu.