Ohlášky na neděli 29. října 2023

Dnes je 30. neděle v liturgickém mezidobí.

Pokud jste se zúčastnili voleb do Pastorační farní rady, u východu z kostela můžete odevzdat hlasovací lístky.

Dnes máte k dispozici nové číslo farního zpravodaje Tomášek.

Vzadu na stolečku si můžete také vzít další číslo bulletinu Testimonium martyrii – časopis o kněžích Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Kdo má zájem, může si v sakristii zakoupit knihu o jejich mučednictví.

Zítra po ranní mši sv. se koná úklid kostela. Na úterý připadá nezávazná památka sv. Wolfganga, biskupa. Ve středu je slavnost Všech svatých, je to doporučený svátek, ve čtvrtek je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Pátek je prvním pátkem měsíce listopadu, po večerní bohoslužbě následuje eucharistická adorace a svátostné požehnání, poté pak modlitební večer moderovaný Komunitou Emmanuel.

Příští neděle bude 31. v liturgickém mezidobí; bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Jako každý rok i letos je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. O slavnosti Všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na zemřelé je tyto odpustky možné získat při návštěvě kostela, podmínkou je pomodlit se modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu lze odpustky získat při návštěvě hřbitova, kde je zapotřebí se pomodlit za zemřelé, třeba jen v duchu. K tomu vždy přistupují obvyklé podmínky, svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. V jiné dny je takto možné získat odpustky částečné.
Podrobnosti najdete na nástěnce a na farním webu.