Ohlášky na neděli 3. července 2022

Dnes ve farnosti slavíme patrocinium, svatého apoštola Tomáše.
V pondělí je památka sv. Prokopa, opata, v úterý je slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Je to doporučený svátek, bohoslužby budou v 7,45, v 9 a v 17,30.
Příští neděle je 15. v mezidobí.

Zítra začíná prázdninový pořad bohoslužeb, od pondělí do pátku nebude večerní mše svatá v 17,30. Bude však bývat v 19 hodin mše svatá svatojakubské farnosti. V sobotu bude bývat ranní mše za zemřelé až v 8 h. Nedělní pořad zůstává beze změny, tedy v sobotu v 17,30 a v neděli 7,45, v 9, v 11 a v 19,30.

Adorační den farnosti bude v pátek 15.července. Jde o den vzájemné modlitby farnosti a kněžského semináře. Po ranní mši sv. bude výstav Nejsvětější svátosti, ukončen bude v poledne. Prosíme, přihlaste se v sakristii na adorační službu.

Připomínáme že až do příští neděle se ve farnosti koná sbírka materiální pomoci pro Ukrajinu, za Vaše dary děkujeme.