Ohlášky na neděli 3. dubna 2022

Dnes je 5. neděle postní. Od 17 do 19 hodin bude zde v kostele modlitba za Ukrajinu s mladými z komunity Emmanuel. Vaše dary do charitní pokladničky na pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině jsme předali Charitě; za vaši štědrost děkujeme.

Děkujeme těm farníkům, kteří přišli včera pomoci s úklidem kostela na svátky. Práce bylo mnoho, trvala až do odpoledne, o to větší díky Vám patří. V pondělí se pravidelný úklid kostela nekoná.

V úterý a v pátek od 17.00 bude pobožnost křížové cesty; v úterý pro děti.

Nemocným nabízíme možnost společně přijmout svátost pomazání nemocných, a to v pátek při večerní mši svaté.

V sobotu se koná Diecézním setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem, akce je určená pro mládež celé diecéze ve věku 12-25 let. Můžete se tam obohatit o spoustu zážitků, vědomostí, podnětů, myšlenek, nových kamarádství. Začátek je na Petrově od 8 hodin, část dopoledního programu bude i v našem kostele. Více informací na facebookové události a na webových stránkách.

Za týden oslavíme Květnou neboli pašijovou neděli. Přede mší sv. v 9 hodin proběhne tradiční průvod s ratolestmi na připomínku Ježíšova slavného vjezdu do Jeruzaléma. Vycházet bude z prostranství před kostelem. Při ostatních bohoslužbách požehnáme ratolesti uvnitř v kostele.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.