Ohlášky na neděli 3. prosince 2023

Dnes je První neděle adventní. Na konci mše svaté požehnáme adventní věnce. Odpoledne od 15 hodin zveme na faru malé i velké na tradiční zdobení perníčků.

Ode dneška začínáme zapisovat úmysly mší svatých na příští kalendářní rok.

Dnes v podvečer Vás zveme na koncert „Adventní zpěvy v proměnách času“. Zazní duchovní poezie adventu, staročeské roráty, a další adventní zpěvy až po současnost. Koncert připravil a v autorských aranžmá nastudoval František Fiala. Začátek je v 18 hodin, vstupné je dobrovolné.

Ve středu je památka sv. Mikuláše, biskupa. Při dětské mši svaté v úterý si připomeneme štědrost tohoto světce dárky a možná nás z nebe navštíví sám svatý Mikuláš. Mikulášská besídka v domově mládeže Petrinum bude příští neděli odpoledne.

Ve čtvrtek je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, v pátek je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, je to doporučený svátek. Při večerní mši svaté zazpívá chrámový sbor.

O adventních sobotách vždy od 14 hodin otvíráme kostel veřejnosti, bude prostor pro ztišení, modlitbu, přímluvy a program pro děti.

Diecézní centrum mládeže připravilo Charitativní adventní trhy, které budou od pátku do neděle v zahradách pod Petrovem. Na nástěnce jsou plakátky s dalšími informacemi.

Jako každoročně, připravuje farní charita vánoční nadílky pro naše potřebné bližní. Pokud znáte někoho, kdo je starý nebo osamocený a balíček by mu udělal radost, prosím, zanechte v sakristii kontakt na sebe a naši dobrovolníci se s vámi spojí. Je však nezbytné, aby obdarovaný s přijetím balíčku souhlasil a abyste mu ho pak doručili.

Příští neděle bude Druhá adventní. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.