Ohlášky na neděli  30. června 2024

Dnes slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí.

Začíná doba dovolených a prázdnin, to se v našem kostele projeví na pořadu bohoslužeb od pondělí do pátku, kdy budou mše svaté jen ráno v 7 hodin, a to až do konce srpna. Večerní mši je možno navštívit v některé ze sousedních farností, např. v 19 hodin u svatého Jakuba. Opravy tam sice ještě trvají, ale interiér už je přístupný a začaly pravidelné bohoslužby.

V sobotu zde budeme mít jen obvyklou večerní mši v 17:30 z následující neděle a nedělní bohoslužby zůstávají beze změny.

Ve středu oslavíme slavnost sv. Tomáše, apoštola, hlavního patrona naší farnosti. Tato slavnost je v našem kostele spojena s možností získat plnomocné odpustky.

Na čtvrtek připadá památka sv. Prokopa, opata.

V pátek je slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Je to doporučený svátek. Mše sv. budou o této slavnosti v 7.45 a v 9 hodin; večerní mše svatá nebude.

Příští neděle bude 14. v mezidobí.

Potom v dalším týdnu, konkrétně v pondělí 15. července, má naše farnost adorační den. Nejsvětější svátost bude vystavena k adoraci po ranní mši sv. asi do 15 hodin. Prosíme, kdo budete moci strávit nějaký čas v adoraci, zapište se v sakristii, abychom měli jistotu, že kostel nezůstane ani na chvíli úplně prázdný.

Ještě připomínáme, že v červenci a v srpnu nebudou dětské mše a nebude v provozu farní kavárna. Stejně tak nebudou čtvrteční adorace a prvopáteční modlitební večery s komunitou Emmanue. Přejeme Vám, abyste o prázdninách nalezli odpočinek a mohli se občerstvit na duši i na těle.