Ohlášky na neděli 30. srpna 2020

Dnes je 22. neděle v liturgickém mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Zítra po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

V úterý je první mše pro děti v tomto školním roce, připomínáme, že letos už ne ve středu, ale v úterý. Dětská schola se bude pravidelně scházet na zkouškách vždy před dětskou mší svatou, tedy už toto úterý od 16.30 v sakristii. Na zkoušky zveme děti starší 5 let, spolu s rodiči, kteří by také rádi chválili Boha zpěvem.

V úterý po večerní mši svaté začnou také pravidelné zkoušky našeho chrámového sboru Jolly Singers, a to od 19. hodin.

Ve čtvrtek je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
Pátek je prvním pátkem měsíce září, po večerní mši svaté bude eucharistická adorace a potom v 19 hodin prvopáteční setkání a adorace vedená komunitou Emmanuel.

Příští neděle bude 23. v liturgickém mezidobí.

Máme tu ještě několik dalších oznámení:

Petra Klašková, která se po nuceném přerušení misijního působení v Tanzanii opět vrací do svého afrického působiště, se s námi podělí o zážitky z misie ve čtvrtek v 18:30 v sakristii.

Dívčí skautský oddíl Severky zve všechny zájemkyně starší první třídy na zahajovací oddílovku, která proběhne v pátek v 16 hodin. Sraz u budovy volnočasového centra v Lužánkách.

Příprava dětí na první svaté přijímání bude znovu zahájena příští v neděli v 10 h v sakristii. Je ještě možné se přihlásit, a to v sakristii nebo ve farní kanceláři. Předpokládáme, že první svaté přijímání se uskuteční o slavnosti Všech svatých.

Výuka náboženství pro děti i katechumenát nebo příprava dospělých ke svátostem začnou v měsíci říjnu. Přípravu na biřmování letos zahajovat nebudeme, biřmovancům, kteří jsou již připraveni, udělí otec biskup Vojtěch tuto svátost v našem kostele o slavnosti svatého Václava při mši sv. v 9 hodin.