Ohlášky na neděli 31. prosince 2023

Bohoslužby v týdnu

Dnes je Svátek svaté Rodiny. Odpoledne v 16 hodin budeme slavit mši sv. na poděkování za uplynulý rok a budeme si také vyprošovat požehnání pro nadcházející rok 2024 (večerní mše sv. nebude).

Zítra je slavnost Matky Boží Panny Marie, je to zasvěcený svátek a bohoslužby budou jako v neděli. V úterý je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

Pátek je prvním pátkem měsíce ledna, po večerní mši sv. bude obvyklý prvopáteční program: krátká adorace a svátostné požehnání a v 19 hodin modlitební večer s komunitou Emmanuel.

V sobotu je Slavnost Zjevení Páně, mše svaté budou ráno v 8 a večer v 17,30 a v neděli svátek Křtu Páně uzavře liturgické vánoční období.

Novoroční výlet

Rádi bychom vás pozvali na zítřejší novoroční výlet: Procházka povede z České přes Lelekovice do Vranova, je to mírné stoupání, v délce do 7 kilometrů. Podrobnosti najdete na nástěnce a na farním webu. Věříme, že putování zimní krajinou bude milou příležitostí k setkání.

Charita
— Tříkrálová sbírka

Od 1. do 14. ledna proběhne jako každoročně Tříkrálová sbírka. V tomto období můžete své příspěvky dávat i do charitní pokladničky vzadu v kostele. V neděli 7. ledna od 18 hodin vysílá ČT1 tříkrálový koncert, během kterého také bude možné přispět.

Jak tříkrálová sbírka pomáhá? (klik na odkaz)

— Tříkrálový průvod Brnem

Ve čtvrtek se koná slavnostní Tříkrálový průvod centrem města Brna, na který Vás zveme jménem Diecézní charity Brno. V 16 hodin se vychází od katedrály přes Zelný trh a Masarykovou ulicí na Dominikánské náměstí k živému Betlému.
Pro ty, kteří se chtějí zapojit, bude připraveno zázemí v budově Petrov 2, kde budou připraveny kostýmy k zapůjčení nebo je možno donést si svůj vlastní kostým – lidový kroj, sukně, šaty a šátky s lidovými motivy, kožichy a čepce. Předpokládaný čas ukončení je mezi 18-19 hodinou.
Těšit se můžete na tři krále s velbloudy, které bude doprovázet velká družina za zpěvu koled. Po skončení průvodu bude pro účastníky připraven teplý čaj a svařené víno.

— Poděkování

Děkujeme všem, kdo přispěli do vánočních charitních balíčků.