Ohlášky na neděli 31. října 2021

Slavíme 31. neděli v liturgickém mezidobí.

Zítra je slavnost Všech svatých, je to doporučený svátek. Po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. v 17.30 nebude „dětská“. Ve čtvrtek je památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Pátek je prvním pátkem měsíce listopadu, po večerní mši svaté bude eucharistická adorace a svátostné požehnání, poté pak modlitba a adorace komunity Emmanuel.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Příští neděle bude 32. v liturgickém mezidobí.

Jako každý rok, i letos je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. O slavnosti Všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na zemřelé je tyto odpustky možné získat při návštěvě kostela, podmínkou je pomodlit se modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu lze odpustky získat při návštěvě hřbitova, kde je zapotřebí se pomodlit za zemřelé, třeba jen v duchu. K tomu přistupují obvyklé podmínky, tedy svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce, podrobnosti jsou na nástěnce i farním webu.

Zveme Vás všechny k zapojení do konzultační fáze Synody, vyhlášené papežem Františkem.