Ohlášky na neděli 4. července 2021

Dnes je 14. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra je slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Je to doporučený svátek. Mše sv. budou v 7.45, v 9 a v 17.30 hodin.

Od úterý do pátku budou mše svaté pouze ráno v 7 hodin. Večerní mše lze v tyto dny navštívit v 19 hodin v kostele sv. Jakuba. Tento prázdninový režim bude platit od pondělí do pátku do posledního srpnového víkendu. V sobotu a v neděli zůstává obvyklý pořad bohoslužeb.

Úklid kostela se tento týden nekoná. Termíny úklidů o prázdninách budou zveřejněny na vývěsce.

Příští neděle bude 15. v mezidobí.

V následujícím týdnu, ve čtvrtek 15. července bude adorační den farnosti. Je to také den modliteb farnosti za kněžský seminář. Po ranní mši sv. bude výstav Nejsvětější svátosti, ukončen bude v poledne. Dobrovolníky ochotné konat v kostele adorační službu prosíme, aby se přihlásili v sakristii.