Ohlášky na neděli 4. dubna 2021

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, začíná doba velikonoční. Během nadcházejících padesáti dní nás církev zve k vděčné oslavě Kristova vítězství nad hříchem a smrtí.

Zítra, na velikonoční pondělí, budou bohoslužby v 7,45 v 9,00 a v 17,30. Po zbytek týdne budou bohoslužby podle obvyklého rozvrhu, v neděli pak budou ještě navíc bohoslužby v 10 a v 17,30 jako dnes.

Příští neděle bude 2. velikonoční.

Prosíme Vás i nadále o respektování vládních opatření, a to i tak, že na nedělní a sváteční bohoslužby přijdete pouze po registraci; ta tentokrát začne až zítra ve 20 hodin. Zároveň se omlouváme těm, kterým se kvůli technickým problémům nepodařilo zaregistrovat na velikonoční obřady.

Děkujeme všem, kdo se jakkoli zasloužili o důstojné slavení letošního velikonočního třídenní a zvláště děkujeme těm, kteří, i když se nemohli zúčastnit bohoslužeb zde v kostele, spojovali se v modlitbě a vytvářeli tak s námi v Kristu jedno společenství.

Na závěr požehnáme pokrmy, a zveme ty, kteří zde nemohou být přítomni, aby vykonali žehnání pokrmů doma v rodinném kruhu; modlitbu i s pokyny najdete na farním webu.

Přejeme vám radostné a požehnané svátky Kristova vzkříšení.