Ohlášky na neděli 4. října 2020

Dnes je 27. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu je památka Panny Marie Růžencové. V úterý bude dětská mše svatá, nebude ale nácvik zpěvu přede mší svatou. Od pondělí do pátku vždy v 17 hodin bude růžencová pobožnost.

Připomínáme, že tento týden začíná výuka náboženství na faře, od 15:00 pro starší děti a od 15:50 pro mladší děti. Výuka na faře i na školách by měla i přes mimořádná opatření probíhat normálně, nejedná se o volnočasovou aktivitu.

Příští neděle bude 28. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Mimořádná opatření a dispenz od účasti na bohoslužbách

Biskup Vojtěch s platností od 10. října 2020 do ukončení stávajících vládních krizových opatření, uděluje věřícím brněnské diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě v těch farnostech, kde počet návštěvníků nedělní bohoslužby převyšuje aktuálně povolenou kapacitu, tedy 100 osob s rozestupy, což je i u nás. Nadále platí dřívější dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do rizikových skupin.

Příští dvě neděle tedy bude omezen počet účastníků bohoslužeb na 100 osob. Omlouváme se předem, pokud se stane, že někdo nebude vpuštěn do kostela. Připomínáme, že všechny bohoslužby od sv. Tomáše je možno sledovat přes internet.

Žádáme farníky, aby v kostele důsledně používali ochranu úst a nosu (nestačí rouška na bradě ani rouška pouze přes ústa!). Nadále se vynechává pozdravení pokoje, není voda v kropenkách a svaté přijímání se podává na ruku. Pokud někdo z vážných důvodů chce přijmout Nejsvětější eucharistii do úst, přicházejte, prosím, až nakonec. Od zítřejšího dne po dobu 14 dnů nebudeme při bohoslužbách zpívat a nebudou se konat nácviky zpěvu.