Ohlášky na neděli 5. června 2022

Dnes je slavnost Seslání Ducha svatého. Sbírka dnešní neděle je určena na pomoc Charitě. V 18 hodin bude modlitba za Ukrajinu. Dnes není v provozu farní kavárna. V kostele sv. Maří Magdaleny, který dnes bude mimořádně otevřen, je od 19 hodin Svatodušní večer – Ježíšovo zmrtvýchvstání a seslání Ducha sv. v hudbě, slově a poezii.

Zítra je památka Panny Marie, Matky církve, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v sobotu je památka sv. Barnabáše, apoštola.

Mgr. Tomáš Drobný bude mít v úterý v 18,30 na faře přednášku na téma Obraz Matky Boží Svatotomské a nejstarší mariánské poutní místo na Moravě. Autor představí knížku o obraze Panny Marie Svatotomské, která bude k prodeji. Ve čtvrtek, také v 18.30 a také na faře, se koná další setkání nad biblí, s lektory českého katolického biblického díla.

V pátek se po pandemické přestávce znovu zúčastníme Noci kostelů, z toho důvodu nebude večerní mše svatá. Kostel bude otevřen do půlnoci.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, kromě pátku, kdy bude mše pouze ráno. Příští neděli bude slavnost Nejsvětější Trojice.