Ohlášky na neděli 5. listopadu 2023

Dnes je 31. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek je svátek Posvěcení lateránské baziliky, v pátek je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, a v sobotu je památka sv. Martina, biskupa. Příští neděle bude 32. v liturgickém mezidobí; bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Komunita Sant’Egidio prosí o pomoc při sbírce oblečení pro potřebné. Sbírka se bude konat ve čtvrtek 9. 11. v kostele sv. Michala. Sbírá se primárně zimní oblečení, zejména pak spacáky a deky. Budou vděční za cokoliv, co během zimy osoby bez domova zahřeje, naopak kvůli omezenému skladovému prostoru prosí, aby lidé nenosili letní věci. Letáček je na vývěsce.

Oznamujeme Vám výsledky voleb do Pastorační farní rady. Zvoleni byli: paní Veronika Papoušková, pan Dan Zahradník, paní Jana Fialová, pan Petr Hanák a pan Václav Kotek. Dále byli jmenováni tito farníci: pan Josef Babák, paní Klára Koukalová, pan Vladislav Bobčík, paní Jarmila Zukalová a z komunity Emmanuel paní Eva Sperátová. Členy jsou z titulu funkce kněží a jáhni, působící ve farnosti. Sestavení farní rady dnes najdete také na vývěsce.

Tento týden se zástupci pastorační rady zúčastní setkání s biskupem Pavlem, ještě v listopadu pak proběhne první zasedání nové rady.

Všem členům Pastorační farní rady blahopřejeme a děkujeme za ochotu podílet se na zodpovědnosti za život farnosti. Na setkání a spolupráci se těší otec farář Jan.